Kompetens och säkerhet!

Vi är strikta när det gäller behörighet och säkerhet. Vi kräver att varje deltagare har den flytoverall eller den flythjälp som vi tillhandahåller (beroende på säsong). Vi har själva den behörighet som krävs för personbefordran till sjöss med tillhörande försäkringar.

Andreas Ander

Sjökapten, Maskinbefäl klass VIII, Handhavande av snabba fartyg, Har arbetat som befälhavare på tankfartyg och passagerarfartyg och arbetar nu som Lots i Sjöfartsverket. Uppvuxen på Blidö.

Jonas Ander

Fartygsbefäl klass VIII, Maskinbefäl klass VIII, Handhavande av snabba fartyg. Är brandmästare och arbetar inom den kommunala räddningstjänsten. Uppvuxen på Blidö.


Säkerhetsutrustning ombord: Flytoveraller, Flytvästar, Livflotte, Epirb, VHF-DSC, Radar, AIS, Nödraketer, Radarreflektor, Hansalina, Förbandslåda.