Kompetens och säkerhet!

Vi erbjuder varje deltagare flytoverall eller den flythjälp som behövs beroende på säsong. Vi har självklart den behörighet som krävs för personbefordran till sjöss med tillhörande försäkringar.

Andreas Ander

Sjökapten, Maskinbefäl klass VIII, Handhavande av snabba fartyg, Har arbetat som befälhavare på tankfartyg och passagerarfartyg och arbetar nu som Lots i Sjöfartsverket. Uppvuxen på Blidö.

Jonas Ander

Fartygsbefäl klass VII, Maskinbefäl klass VIII, Handhavande av snabba fartyg. Är brandmästare och arbetar inom den kommunala räddningstjänsten. Uppvuxen på Blidö.


Säkerhetsutrustning ombord: Flytoveraller, Flytvästar, Livflotte, Epirb, VHF-DSC, Radar, AIS, Nödraketer, Radarreflektor, Hansalina, Förbandslåda.